Tõstukijuht Lool

Otsime tõstukijuhti Lool asuvasse suure ettevõtte vahelattu. Ettevõtte tegevuseks on nutikate elektrilahenduste ning elektriseadmete tootmine. Tegemist on Soome ettevõttega, mis alustas oma tegemistega 1958. aastal. Mis tööd teeb tõstukijuht? Tõstukijuhi põhiülesanded on kaupade ja toodangu maha- ja pealelaadimisega seotud tööd, kauba kontrollimine, laoarvestuse vormistamine, kauba komplekteerimine vastavalt tellimusele, kaupade kiletamine ja info edastamine logistikule, saatelehe täitmine vastavalt juhisele, inventuurides osalemine ja juhi korralduste täitmine vastavalt töö käigus tulenevate ülesannetele ja üldisele tööiseloomule. Töö on vahelaos ning kuna meeskond koosneb laojuhist ja tõstukijuhist, siis meeskonnatööl on suur rõhk. Iseloomult on palju liikumist, vajab tähelepanelikkust ning kiiret reageerimist. Ettevõttes on 5S süsteem,…
Loe edasi

Tõstukijuht Keilas

Kuna tegemist on väikese alaga ning suure meeskonnaga, siis ettevõtte areng ja inimeste liikumine mõjutab otsingut.  Otsime tõstukijuhti Keilas asuvasse suurde ettevõttesse, kes tegeleb nutikate elektrilahendustega ning elektriseadmete tootmisega. Tegemist on Soome ettevõttega, kes alustas oma tegemistega 1958. aastal toimetamist.  Mis tööd teeb tõstukijuht?  Tõstukijuhi põhiülesanded on kaupade ja toodangu maha  ja peale laadimisega seotud tööd, kauba kontroll, laoarvestuse vormistamine, kauba komplekteerimine vastavalt tellimusele. Kaupade kiletamine ja info edastamine logistikule, saatelehe täitmine vastavalt juhisele. Olmeprügi teisaldamine pressi ja konteineritesse, inventuurides osalemine ja juhi korralduste täitmine vastavalt töö käigus tulenevate ülesannetele ja üldisele tööiseloomule.  Töö ei ole pigem rutiinne kuna tellimused…
Loe edasi

Lao abitööline Lagedil

Otsime lao abitöölist Rae vallas Lagedil asuvasse ettevõttesse, kes tegeleb õhukese plast ja lehtmetalli valmistatavate toodete allhankega.  Tegemist on tänapäevase Soome ettevõttega, kes alustas Eestis tööd juba 2009 aastal.  Mis tööd teeb lao abitööline?  Lao abitöölise puhul on tegemist ettevõttesisese logistikuga, kelle tööks on operaatoritele toodete ette toomisega ja tootmisesisese transpordi opereerimisega.  Pealmine ülesanne on lehtmetalli ettevedu masina operaatoritele ning pool toodete vedamine järgmise tootmise etappi. Samuti kuulub ülesannete hulka tõstukijuhi abistamine jooksvates üleannetes.  Igapäeva töös kasutab lao abitööline elektri roklat, seega tõstukijuhi lubade olemasolu ei ole vajalik, kuid arengu mõttes tuleb kindlasti kasuks.  Kogu tehases on töö kahes vahetuses…
Loe edasi