Kasulik

Käsundusleping, kui kolmepoolne töösuhe

Mis on käsundusleping? On keeruline vastata ilma juriidilisi termineid kasutades, kuid antud artikkel seisnebki selles, et teemat käsitleda kõigile arusaadavalt.

Käsundusleping reguleerib kahe või rohkema lepingupoole õigusi ja kohustusi. Enamjaolt on lepingupooli kaks, kuid meie vaatleme kolmepoolset töösuhet: töö tellija (Käsundiandja), töö teostaja (Käsundisaaja) ja kelle jaoks antud tööd tehakse (Kasutajaettevõte). Käsundusleping annab töö teostajale suurema iseseisvuse, kuid meeles tuleb pidada, et need lepingud peavad olema pikemad ja põhjalikumad, kehtivad ainult lepingus kirjas olevad tingimused.

Milleks siis üldse käsundusleping?

Käsundusleping ei erine oma põhimõttelt töölepingust – vajadus leida töö teostaja. Kuid vahel ei piisa kõige levinuima variandi kasutamisest, seepärast kasutataksegi tänapäevasemaid lahendusi, milleks on käsunduslepingud.
Lihtne viis saada aru käsundusleping sisust on järgnev: leping kahe täiskasvanu vahel.

Tänapäevases maailmas, kus kõik areneb väga kiiresti, on Eesti töötamist ja seda reguleerivad seadused “dinosaurused” – pärand ENSV aegadest, mida on aeg-ajalt veidi täiendatud, teisisõnu iganenud.
Tänapäevasemad töövormid nagu näiteks projektitöö, vabakutselisus ja kaugtöö töötamine on üha levinumad ning ammu ei mahu enam olemasoleva seaduse reguleeritud piiridesse. Seega on paindlikumate vajaduste tarvis vaja kasutada paindlikumaid lahendusi – käsundeid.

Käsundusleping sobib igaühele.

Töö tegemiseks on eelkõige tarvis tahet töö teha. See on ka käsunduslepingu alustalasid. Ei ole vahet, kas käsundisaajaks on noor või kogenum inimene. Enamus noori, kes siseneb esmakordselt tööturule tööd otsima, ei tea mida või kuidas nad oma elu elada tahavad. Tihe töökohtade vahetamine ja rahutus loovad traditsioonilise töölepingu kasutamiseks ebasoodsad tingimused nii tööandjale kui ka töötajale. Seevastu käsundusleping on piisavalt paindlik võimaldamaks soovi korral kiirelt liikuda töökohtade vahel ja proovida, mis sobib ja mis mitte. Teisalt võib see leping kesta aastaid, seega ajalist piirangut ei ole.
Kogenuma karjääriga tööteostajale on käsundusleping sobilik eelkõige, kuna käsundusleping reguleerib protsessi, mitte tulemust. Seega on kindlustatud teostusvabadus.