fbpx
06sept.

Kui Sa plaanid hakata tegema CV-d, siis selleks on kindlasti väga palju erinevaid võimalusi. Mõned spikerdavad tööportaalides olevate CV-de pealt, mõned küsivad sõbra abi, mõned arvavad, et seda pole üldse vaja.

Minul on olnud juhuseid, kus kandidaat soovib kandideerida ametile, kuid CV-d tal ei olnud ning ei plaaninudki teha. Inimene sai päris pahaseks kui soovisin CV-d – ta ütles, et ega CV ei tee tööd, ma näitan teile parem mida ma oskan. 

Päris nii see siiski ei ole, sest CV on Sinu müügiartikkel. Mõnel positsioonil on sadu kandideerimisi ning kõiki kandideerijaid ei saa panna proovitööle, lihtsalt ei jätku ressurssi. CV-d nimetatakse ka eluloo kirjelduseks, mis tähendabki seda, et inimene kirjeldab läbi aja enda kogemusi ja oskuseid. CV on tähtis, et tööandjad saaksid leida täpselt otsitavale profiilile sobiva töötaja. Siin on mõned näpunäited:

Isikuandmed

CV-s kasutada kindlasti enda täisnime (vältida hüüdnimesi), Märgi oma nimi rasvase kirjatüübiga (BOLD). 

E-maili aadressil võiks vältida “minaise” “nunnuke123”, “kiisumiisu2, “mõmmike”, “lilleke” ja muid sarnaseid sõnu. Kõige profesionaalsemad e-maili aadressid on seotud kas Sinu nimega (eesnimi.perenimi@…) või siis Sinu valdkonnaga (remont@…..).

Telefoninumbreid rühmitatakse Rahvusvahelise Sideliidu soovituse järgi tagantpoolt alates nelja kaupa: 5123 4567, 612 3456

Pilt

Kui Sa lisad enda CV-le pildi, siis kindlasti jälgi, et see oleks viisakas, selge ja otsevaates. Üldjuhul ei panda pilti tervest pikkusest, vaid pigem kas ainult profiilist (nägu) või rindkere/nägu. Soovitatav on lisada pilt, kus olete rõõmus. Tusast kandidaati ei soovi keegi oma meeskonda kutsuda.

Töökogemus

Tavaliselt kirjeldatakse CV-s ülesse kõik enda töökohad, mis ei ole tegelikult üldse vajalik. Hea tava järgi lisatakse oma CV-sse just viimased 3 töökohta, või kui lisada rohkem töökogemusi, siis need peaksid toetama praegust kandideerimist. Kui Sul on 1 ja väga pikk töökogemus, siis kirjuta kindlasti lahti milliseid oskusi ja teadmisi Sa selle aja jooksul omandasid.

NB! Kui sul ei olegi veel töökogemust, siis võib kirjutada kooli kõrvalt tehtud tööampsud, malevad, vabatahtlikuna töötamised jne.  

Haridus

CV-sse võib lisada oma viimase lõpetatud kooli (N. Keskharidus, kooli nimi ja aastad).

Tavaliselt põhiharidust ei märgita, siis kui oled lõpetanud keskkooli ja keskkooli ei märgita siis kui oled lõpetanud ülikooli (ülikoolist ülespoole, näiteks ümberõpe teisel alal, magistrikraad või doktorikraad, märgitakse alati. 

Kui sa omandad alles haridust, pane kirja oma omandatava kraadi nimi ja eeldatav lõpetamise aeg – pole oluline, et sa pole lõpetanud.

Koolitused

Täiendkoolitustest pane kirja üksnes asjakohased kursused ning märgi kindlasti

kursuse toimumise aeg, kestus või kogumaht, kursuse nimetus ja läbiviija/koolitusasutus.

Keeleoskus

Keeleoskus tuleks panna kirja koos tasemega ning võiks olla eraldatud suhtlus, kirjalik ja lugemine. A1 – algtase, A2 – madal kesktase, B1 – kesktase, B2 – kõrgem kesktase, C1 – kõrgtase, C2 – emakeel.

Arvutioskus

Arvutioskuses märgitakse ära programmid ja tarkvara millega töötada oskate, olenevalt kandideeritavast positsioonist võivad oskused olla eeliseks. Kui erinevaid programme ei oska kasutada kuid arvutit siiski mingil määral valdate, siis saab märkida “tavakasutaja”.

Juhiload

Juhiload on oluline märkida ka siis, kui töökoht, kuhu Te kandideerite, seda otseselt ei nõua. Juhilubade olemasolu CV-s võib anda kandideerimisel varjatud eelise (mõned SOS töösõidud vms). Samuti kui töökoht on kodust kaugel, siis juhilubade ja isikliku auto kasutamine võib olla tööandja silmis eeliseks.

Soovitajad

Soovitajad oleks hea märkida kas siis viimasest töökohast või eelviimasest. Inimesed ja töö muutuvad ajas ning seetõttu võiks vältida soovitajaid oma esimesest töökohast aastaid tagasi.

Tähele tuleks panna seda, et kui te märgite CV-sse soovitajad, siis Te annate loa tööandjal neile helistada. Tööandja ei tohi helistada eelmisele tööandjale, kui teda ei ole märgitud soovitajaks koos kontaktnumbriga/e-mailiga.

Kokkuvõtvalt

Mina soovitan vältida CV-s kirjeldamaks enda nõrkasid külgi, see pole üldse oluline, tähtis on kirjeldada enda tugevused. Samuti pole vajalik kõikide hobide üles märkimised va juhul, kui see võib segada mingil määral tööd ja soovid tööandjat kandideerimisel teavitada (võistlused jne). 

Kui Sa kuulud organisatsioonidesse, siis need võiksid olla lühidalt kirjeldatud.

CV tuleks kirjutada ühtlase fondiga (kirja suurus), pealkirjad pisut suurema fondiga ja rasvaselt (bold), reavahed ühtlased. Tee oma CV võimalikult kompaktne, ideaalne on 1 lehekülg, kuid rohkema info puhul ka 2. Üle 2 lehekülje ei jaksa tööandja lugeda, sest siis on oht, et CV-s on palju vanat infot, mis ei ole täna enam aktuaalne. 

Väga palju olen täheldanud, et töökogemusi loetletakse CV-s vanimast uusimaks, minu jaoks ja paljude teiste tööandjate jaoks on seda ebamugav lugeda. Hea tava järgi tuleks töökogemust loetleda siiski uusimast (tähtsamast).

Olenevalt positsioonist kuhu Te kandideerite, soovitan iga kord vaadata üle otsitava ametikoha profiili ja CV vastavuse sellele. Seega alati hoidke arvutis enda CV Wordi formaadis, et saaksite seda vajadusel kohendada. CV saatmisel tuleks see panna kas .pdf-i või mõnda muusse formaati, et kõik saaksid faili avada, ning et seda ei saaks võõras inimene omalt poolt muuta (midagi lisada või kogemata eemaldada).

1 korralik CV ei jookse kellelgi mööda külge alla! 🙂

NB! Kui otsid uut tööd, võta ühendust meie konsultandiga!

Mõnusat kandideerimist ja tulevast sügist!

Lisa kommentaar